Wanneer u opmerkingen of suggesties heeft waarmee wij onze zorgverlening kunnen verbeteren dan horen wij dat graag. Dit kunt u al dan niet schriftelijk melden via de assistentes. 


Klachten
Iedereen op de huisartsenpraktijk probeert u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg. Dit willen wij graag van u horen, zodat wij zo snel mogelijk met u tot een oplossing kunnen komen. Uw klacht biedt ons de gelegenheid onze zorg verder te verbeteren. 

Hoe kunt u een klacht melden?
De snelste manier om uw ontevredenheid kenbaar te maken is om dit rechtstreeks te melden bij de huisartsenpraktijk. Dit kan op de volgende manier:
· Door het klachtenformulier van de website te downloaden en in te vullen: klik hier
U kunt deze vervolgens in een gesloten envelop afgeven aan de assistente tav J. Klijn Velderman, huisarts of opsturen naar Zegerijstraat 10, 6971 ZP Brummen. Zet op de envelop het woord Vertrouwelijk.

Wilt u in uw brief in ieder geval naam, telefoonnummer en geboortedatum vermelden? Dient u een klacht in namens iemand anders, dan graag de naam en geboortedatum van de betrokkene vermelden in uw brief. Wij kunnen dan snel onderzoeken wat er is gebeurd.

Wat doen wij met uw klacht?
Uw klacht wordt onderzocht door een medewerker van de praktijk. Het kan zijn dat er telefonisch contact wordt opgenomen om de klacht nader toe te lichten.

 

Zodra er een reactie of antwoord is op uw klacht wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gebracht. 

Bij wie kunt u verder terecht met uw klacht? 
Klachtencommissie Huisartsen Stedendriehoek
Bent u niet tevreden over de klachtopvang en -bemiddeling door de huisartsenpraktijk of  wilt u een formele uitspraak over uw klacht, dan kunt u kiezen voor behandeling van uw klacht door de Klachtencommissie SDHS. 
Dit kan schriftelijk via het volgende adres: 
Klachtencommissie Huisartsen Stedendriehoek
Lovinklaan 1 
6821 HX Arnhem.

Adres

Zegerijstraat 10
6971 ZP Brummen
Kaart

Ga naar boven