Contact

Praktijk

Kies 1 voor Spoed
Kies 2 voor Receptenlijn
Kies 3 voor Assistente

Huisartsenpost

Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?

E-­mail

Graag wijzen wij u op het patiëntenportaal voor het maken van afspraken, herhaalrecepten.

Op­merk­ing

Heeft u een opmerking, klacht of suggestie? Wij horen deze graag! U kunt contact op nemen door ons te bellen of te mailen.

Denkt u eraan om wijzigingen in uw contactgegevens (nieuw adres, telefoonnummer, e-mailadres) tijdig aan ons door te geven?

Locaties

Locatie Zegerijstraat

Huisartsenpraktijk de Zegerij
Zegerijstraat 10
6971 ZP Brummen

Locatie Marktplein

Huisartsenpraktijk de Zegerij
Marktplein 11
6971 AA Brummen

De praktijk is het grootste deel van de ochtend en middag telefonisch bereikbaar. Soms is de assistente bezig met een spoedgeval. U kunt dan op een later tijdstip terugbellen. Wij vragen uw begrip daarvoor.

Voor actuele informatie verwijzen wij u door naar de website van RIVM: www.rivm.nl of telefonisch: 0800-1351

In verband met de corona epidemie is voor huisartsenpraktijk de Zegerij, de organisatie van de zorg drastisch veranderd. Het doel hiervan is meer tijd te hebben voor de patiënten die verdacht zijn van de ziekte en gevolgen van het corona virus en voorkomen dat mensen het coronavirus oplopen bij ons in de praktijk of via een arts of assistente.

Ook voor andere gezondheidsklachten kunt u ons gewoon bellen. Op dit moment wordt de reguliere zorg voorzichtig weer opgepakt. Daarbij proberen wij om besmetting te voorkomen, nog steeds zoveel mogelijk zorg via de telefoon of e-mail af te handelen. Heeft u gezondheidsklachten, dan vragen wij u om contact op te nemen met de praktijk. De assistente zal dan samen met de huisarts bekijken op welke manier wij u gaan helpen. Voor sommige klachten kan een telefonische afspraak worden gepland, voor andere klachten kan bijvoorbeeld eerst een beoordeling middels een foto per e-mail worden gedaan. Als het nodig is, maken we voor u een afspraak op het spreekuur.

Basisregels

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8:00 tot 17:00 uur.

Om een afspraak te maken kunt u bellen met 0575 - 56 12 23  Keuze 3. Voor afspraken op dezelfde dag vragen wij u om te bellen tussen 08:00 en 10:00 uur.
U kunt ook zelf een afspraak maken via de website met de Patiëntenomgeving.

Voor spoed kunt u tussen 08:00 en 17:00 uur het spoednummer bellen 0575 - 56 12 23  Keuze 1. Belt u bij zeer ernstige spoed direct 112.

Buiten de reguliere werktijden kunt u altijd een huisarts consulteren via de huisartsenpost te Zutphen.

Huisartsenpost
0900 - 200 9000 
www.huisartsenpostzutphen.nl

U kunt huisbezoeken telefonisch aanvragen via 0575 - 56 12 23  Keuze 3.

Wij ontvangen u bij voorkeur op de praktijk, omdat daar alle faciliteiten aanwezig zijn om u optimaal te onderzoeken. Tussen 12:00 en 14:00 uur en na 16:00 uur rijdt de huisarts visites.

Wilt u een huisbezoek voor dezelfde dag aanvragen? Belt u dan vóór 10:00 uur. Een visite is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het spreekuur te komen. De huisarts bepaalt of er een huisbezoek wordt ingepland.

Als wij een huisbezoek inplannen, vragen wij u om te zorgen voor gemakkelijke kleding (i.v.m. lichamelijk onderzoek), voor een flesje urine bij buik- of blaasklachten en door het van te voren opnemen van de temperatuur.

Dagelijks hebben wij spreekuur van 09:00 - 12:00 uur en van 14:00 - 16:00 uur, op afspraak. U kunt hiervoor een afspraak plannen via de assistente.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een afspraak voor een telefonisch consult. U maakt hiervoor een afspraak bij de assistente. De huisarts belt u dan op de geplande dag terug.

Via de Patiëntenomgeving kunt u ook een eConsult aanvragen. Hier kunt u niet spoedeisende vragen stellen. Zie voor meer uitleg de pagina Patiëntenomgeving.

Wij zijn telefonisch en aan de balie bereikbaar van 8.00 tot 12:30 en van 13:30 tot 16.00 uur.

Bij afwezigheid en/of vakantie van de huisartsen wordt de praktijk waargenomen door één van de collega huisartsen.

Voor patiënten A t/m K: Huisartsenpraktijk Marktplein (www.huisartsenpraktijkmarktplein.nl ) Marktplein 19, telefoon: 0575 561281

Voor patiënten L t/m Z: Huisartsenpraktijk de Meidoorn (www.meidoorn.info ) Gezondheidscentrum de Toren, Primulaastraat 2a, telefoon: 0575 562224

Via de patiëntenomgeving kunt u een e-consult aanvragen.

Niet alle gezondheidsvragen zijn geschikt voor het e-consult. Geschikte onderwerpen/vragen zijn bijvoorbeeld:

  • vragen over leefstijl
  • vragen over medicijnen
  • vragen over onderzoek en uitslagen van onderzoek
  • vragen over klachten waarvoor u eerder op het spreekuur bent geweest
  • controle en vragen over chronische ziekten, zoals hoge bloeddruk, astma of suikerziekte

Maak geen gebruik van een e-consult bij:

  • spoedeisende vragen
  • vragen over een nieuwe klacht
  • vragen waarvoor (mogelijk) lichamelijk onderzoek nodig is
  • emotionele / psychische problemen

U vraag wordt via een beveiligde verbinding verzonden zodat deze informatie versleuteld is en daarmee voor anderen ontoegankelijk.
Alleen vragen die over uzelf gaan, van bestaande patiënten, worden beantwoord.

Momenteel krijgen wij veel vragen over corona of de corona vaccinaties. De praktijk zelf is in afwachting van bericht over wanneer wij weer mogen gaan oproepen en welke patiëntengroep dit betreft. Wij kunnen u hierover geen inlichtingen verstrekken. Ook hebben wij geen invloed op de keuze van het vaccin.

Voor vragen over corona of over de vaccinaties verwijzen wij u door naar het RIVM of naar de GGD, via het telefoonnummer 0800-1351.