POH Somatiek

Uw huisarts werkt samen met een praktijkondersteuner somatiek (afgekort: “POH S”) bij het behandelen en begeleiden van mensen met chronische aandoeningen zoals:

  • diabetes (suikerziekte);
  • hart- en vaatziekten (of een risico daarop);
  • longziekten (astma en COPD).

Ook kan de POH S een rol spelen bij het begeleiden van kwetsbare ouderen en van mensen die net uit het ziekenhuis ontslagen zijn.

De POH S werkt altijd onder verantwoordelijkheid  en begeleiding van uw huisarts. De landelijke richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap zijn hierbij leidend.

Henriette Hellendoorn, Praktijkondersteuner Somatiek

Henriette Hellendoorn

Praktijkondersteuner Somatiek
Image

Gabrielle van Eijle

Praktijkondersteuner Somatiek

Het eConsult POH is bedoeld om een vraag stellen aan de praktijkondersteuners Astma, COPD, Diabetes en GGZ. U krijgt binnen drie werkdagen per mail een antwoord. Vragen aan de POH GGZ worden binnen 5 werkdagen beantwoord.

Dit is bedoeld voor niet acute vragen. Heeft u het idee dat u onderzocht moet worden of heeft u spoedeisende vragen en/of klachten, neem dan contact op met de praktijk.

Het eConsult kan alleen worden gebruikt door patiënten die ingeschreven staan bij de praktijk.

Formuleer altijd een duidelijke vraagstelling met zo goed mogelijke omschrijving, dit maakt het voor de POH een stuk eenvoudiger om u een zo goed mogelijk antwoord te geven.

Geschikte vragen en onderwerpen voor een eConsult zijn:

  • Vragen over chronische ziekten, zoals hoge bloeddruk, suikerziekte of astma.
  • Vragen over leefstijladvies, zoals afvallen, voeding, alcoholgebruik en stoppen met roken.
  • Vragen naar aanleiding van een eerder contact met uw POH

Privacy en veiligheid

U vraag wordt via een beveiligde verbinding verzonden zodat deze informatie versleuteld is en daarmee voor anderen ontoegankelijk.
Alleen vragen die over uzelf gaan, van bestaande patiënten, worden beantwoord.

U kunt een eConsult starten via de Patiëntenomgeving.

Het diabetes spreekuur is speciaal voor de mensen die gediagnosticeerd zijn met diabetes type II.

Zij worden in ieder geval 3 x per jaar gezien (elk kwartaal) door onze POH Somatiek. Daarnaast is er de jaarcontrole; een meer uitgebreide controle gevolgd door een consult bij de huisarts. Van te voren wordt er bloed geprikt. Dit consult zal in principe plaats vinden in het kwartaal van de geboortedatum.

Alle controles worden altijd nabesproken met de huisarts en eventuele wijzigingen zullen vervolgens met u worden besproken.

U kunt ook een eConsult aanvragen bij de POH Somatiek.

Het CVRM spreekuur is  een spreekuur voor mensen met een hoge bloeddruk en een hoog cholesterol. Er vindt jaarlijks controle plaats door de praktijkondersteuner (POH) Somatiek. Ook kunnen er leefstijladviezen besproken worden.

Deze jaarcontrole zal in principe plaats vinden in het geboortekwartaal. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Hierin staat ook vermeld dat u ongeveer een week voor de afspraak bloed moet laten prikken.  Het is verstandig om de doosjes van de medicijnen die u slikt mee te nemen naar de afspraak zodat er gelijk een goede medicijn controle gedaan kan worden.

Alle controles worden altijd nabesproken met de huisarts en eventuele wijzigingen zullen vervolgens met u worden besproken.

U kunt ook een e-consult aanvragen bij de Praktijkondersteuner Somatiek.

Patienten met de diagnose Astma en/of COPD worden regelmatig gecontroleerd op klachten en op medicijngebruik door de Praktijkondersteuner (POH) Somatiek.

Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van een spirometrie. Dat is een longfunctieonderzoek, hiermee kunnen we de longfunctie goed in kaart brengen en zodoende passende medicatie en leefstijl adviezen geven zoals stoppen met roken.

Alle controles worden altijd nabesproken met de huisarts en eventuele wijzigigen zullen vervolgens met u worden besproken.

U kunt ook een e-consult aanvragen bij de Praktijkondersteuner Somatiek.

POH GGZ

De praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van patiënten met psychische klachten zoals somberheid, angst, stress/spanning, werkgerelateerde problematiek, onverklaarbare lichamelijke klachten en/of hulp bij het verwerken van het verlies van een dierbare. De POH GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

image001 (3)

Sabine de Kleine

Praktijkondersteuner GGZ
marian

Marian Sweere

Praktijkondersteuner GGZ